EU Projects

 

UAB „TIN CAP“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų diegimas UAB „TIN CAP““ Nr. 02-011-K-0159, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 498.562,29 Eur.
Projekto įgyvendinimo terminas nuo 2023-07-19 iki 2025-07-31.
Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime bei įdiegti 612 kW saulės jėgainę.

Įgyvendinus projektą prognozuojama ne tik finansinė nauda įmonei, bet ir socialinės-ekonominės naudos sukūrimas, ypač Panevėžio rajono ir aplinkinių teritorijų gyventojams: augant įmonės konkurencingumui ir didėjant gamybos apimtims būtų kuriama daugiau naujų darbo vietų, mokami didesni darbo užmokesčiai bei užtikrinamos geresnės darbo sąlygos. Be to, projektas paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje ir prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime. Taip bus švelninamas neigiamas ūkinės veiklos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.