Policy

UAB Tin Cap produces metal caps for food packaging.

Seeking to ensure the highest production quality, improve the efficiency of environmental protection, as well as occupational safety and health, the company has implemented an integrated quality, environmental protection, occupational safety and health management system, which meets ISO 9001, ISO 14001 and BRC requirements.

Our purpose:

 • To implement the vision of an efficient Company, focused on the needs of its
  clients;
 • Efficient organisation of work in all chains of activity and the use of modern
  technology;
 • To keep improving the production process.

We hereby declare the following obligations to our clients and partners: We guarantee that our metal caps for food packaging are made in high quality;

 • We keep to all contractual obligations;
 • We choose our partners responsibly, cooperating only with those, who can meet
  our requirements;
 • We adhere to the legal requirements, applicable to our Company’s activity;
 • We provide our employees with appropriate work and improvement conditions,
  creating a favourable work environment;
 • We decrease the environmental impact of our activity.

We meet the requirements of the ISO 9001, ISO 14001 and BRC management systems. The adherence to the requirements is affirmed during internal and independent external audits. We use and continue to use the results obtained for management valuation analysis in making important strategic decisions, related to the Company’s activity and its further development.

UAB Tin Cap DIRECTOR
Virginijus Vozbutas

 

UAB „TIN CAP“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų diegimas UAB „TIN CAP““ Nr. 02-011-K-0159, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto veiklų tinkamų finansuoti išlaidų suma – 444.627,97 Eur, skirtas finansavimas – 275.000,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo terminas nuo 2023-07-19 iki 2025-07-31.

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime bei įdiegti 612 kW saulės jėgainę.

Įgyvendinus projektą prognozuojama ne tik finansinė nauda įmonei, bet ir socialinės-ekonominės naudos sukūrimas, ypač Panevėžio rajono ir aplinkinių teritorijų gyventojams: augant įmonės konkurencingumui ir didėjant gamybos apimtims būtų kuriama daugiau naujų darbo vietų, mokami didesni darbo užmokesčiai bei užtikrinamos geresnės darbo sąlygos. Be to, projektas paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje ir prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime. Taip bus švelninamas neigiamas ūkinės veiklos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.